Skeppsviken

Nyheter från Skeppsviken, våren 2014!

Efter att ha summerat verksamheterna i bokslut för 2013 kan vi konstatera att Skeppsviken hanterat den svala marknaden ganska väl. Låg omsättning men fullt godtagbar lönsamhet. I brist på projekt att realisera har vi jobbat på med våra egna fastigheter och externa förvaltningsuppdrag på ett lyckosamt sätt. Nu hoppas vi på lite ljusare tider, både vad gäller konjunktur och sol.

nyheter-skeppsviken-2

I Skövde släpper vi inom kort en mindre etapp av vårt småhusområde Övre Hasselbacken. Tre hus i bästa utsiktsläge förmedlas av Fastighetsbyrån i Skövde. Det skall bli spännande att se hur dessa tas emot. Vi har fått en del påstötningar kring detta passivhusprojekt så vi räknar med stort intresse. Tänkt byggstart för den första etappen är hösten 2014. Parallellt inleds planeringen för våra radhus i Trädgårdsstaden etapp 2. Det består av ca 20 radhus i passivhustyp. Vi är också aktiva i en större central markanvisning för att få bygga ca 40 lgh BRF. Det är alltså en hel del på gång där men svårt att yttra sig om tiderna i detta tidiga skede.

I Jönköping har vi fått en markanvisning i den nya stadsdelen Kungsängen efter väl genomförd tävling. Anvisningen omfattar ett
flerfamiljshus om ca 20 lgh i BRF och vi räknar med att kunna starta säljet under sommaren 2015 efter att planarbetet är avklarat. Vi har parallellt fått löfte om ännu ett radhusområde uppe på Fagerslätt, i Huskvarna. Kanske kan detta komma loss i anslutning till Kungsängen.

Under vintern har vi varit aktiva i ett par ytterligare markanvisningstävlingar. Vi saknar fortfarande besked om hur de utfallit och
får återkomma med besked i dessa fall.

I Göteborg går planarbetet vidare med projektet om ca 40 lgh BRF på Gråberget, Majorna. Samrådsutställning beräknas ske i maj 2014. Projektet om ca 90 lgh i Västra Kärra går trögt, vi hoppas på att kunna återstarta detta planarbete under året i varje fall. Tomtförsäljningen i Floda löper på och nu har vi snart bara 10 tomter kvar till försäljning av de 25 vi ursprungligen ägt. Tomterna förmedlas av Fastighetsbyrån i Lerum.

Våra övriga projekt som är i planskede I Lidköping och Kungshamn tar sig så sakteliga framåt. Då dessa ligger i känsliga vattennära
lägen för det dock med sig många frågor att bearbeta vilket kräver tålamod. Men den som väntar på något gott...

Vi har i dagsläget bara ett fåtal lokaler kvar att erbjuda i vårt bestånd. En om ca 250 kvm i Skövde och två om 200 – 500 kvm i
Kungshamn. Till detta kommer vår vård/boendefastighet i Rävlanda där det pågår samtal om uthyrning sedan en tid tillbaka.

Som syns på vår hemsida har vi flyttat vårt lokalkontor i Göteborg till EA Rosengrens gata 29B sedan årsskiftet. Där huserar vi
tillsammans med våra byggare. På hemsidan syns även info om hur du numera kan felanmäla digitalt via ett formulär.

Nu ser vi fram emot sol och påskledighet!

Martin Larsson

VD Skeppsviken Fastighets AB

Extern och intern information om förändringar i vår bolagsgrupp

I takt med att marknaden förändras har vi tagit steget att per 1 mars 2013 etablera oss även i Göteborg med bolaget Calles Byggnads i Göteborg AB. Som ett komplement till vår starka verksamhet i Skövde bedömer vi att vi kan få ökad avsättning för våra kompetenser och effektiva administrativa system genom att finnas på två geografiska marknader framöver.

Läs mer