Skeppsviken

Vårnyheter från Skeppsviken!

Nu är det dags att stuva undan skidboxar och liftkort. Istället plockar vi fram vårjackor och solglasögon.

Vi är snart i läge att fastställa våra årsredovisningar för 2014 och kan konstatera att vi haft en ovanligt låg omsättning i
fastighetsverksamheten. Det beror på att vi haft ovanligt liten projektaktivitet under året. Vad gäller våra förvaltningsfastigheter och externa uppdrag har det gått bättre. God volym och lönsamhet.

I februari sålde vi den sista tomten av ursprungligen tjugofem på Ricklehöjden i Floda, Lerums kommun. Projektet har följt plan och
kan nu avslutas. Vi får tacka våra mäklare på Fastighetsbyrån i Lerum för ett bra samarbete.

För att få igång försäljningen av våra ju återstående bostadsrätter på Skilodge Funäs, Funäsdalen, Härjedalens kommun gör vi ett
omtag. Vi inleder samarbete med Åsa Rutfjäll på Fjällviddens Fastighetsmäklare i Funäsdalen. Vår förhoppning är att på så sätt göra det lättare för kunderna att se och känna på de fina lägenheterna. Förändringen sker per omgående. Uthyrningen och intäkterna har ökat betydligt sedan gondolen kom på plats i slutet av 2014.

Hyresavtalen har nyligen förlängts i vår fastighet i Rävlanda, Härryda kommun och löper nu en stor del av 2015. Samarbetet med
hyresgästen Jokarjo AB löper väl. Nu planerar vi för att utföra utvändig renovering klar till halvårsskiftet 2015.

Vi har tecknat ett avtal om drift och skötsel med det börsnoterade fastighetsbolaget Hemfosa. Avtalet avser en fastighet i Herrljunga och har trätt i kraft per omgående.

Detaljplanearbeten löper nu på Gråberget, Göteborg, Herrgårdsbacken, Floda, Sandbogen, Kungshamn och på Kungsängen, Jönköping. Vi har förhoppningar om att kunna starta upp sälj och byggnation av minst ett av dessa fina projekt under andra halvåret 2015.

För att få ork att driva denna rätt omfattande projektverksamhet har vi i dagarna tecknat anställningsavtal med en teknisk
förvaltare. Förvaltaren kommer från augusti 2015 att ansvara för våra egna fastigheter och de externa förvaltingsavtalen. Vi hoppas kunna återkomma inom kort med mer info om detta tillskott.

Under våren kommer vi att justera vår telefonilösning i hela bolagsgruppen. Det kommer att påverka alla våra telefonnummer. Vi återkommer med mer info om detta när det sätts i sjön. Telefonerna kommer att vara hänvisade en tid för att säkra tillgängligheten.

Vi får avslutningsvis gratulera Hovås Hockey Club, en av de ungdomsföreningar vi sponsrat genom åren. De har nu, efter många års kval lyckats ta sig upp till div 2. Det skall bli spännande att följa framöver.

 

Våra bästa vårhälsningar!

Göteborg 2015-04-02

Skeppsviken Fastighets AB

Martin Larsson, VD

Nyheter hösten 2014 från Skeppsviken

Nu kan vi konstatera att den fantastiska sommaren är slut. Temperaturerna faller och regnet är på plats. Vi får vara tacksamma för att det fina varat så länge.

Det pågår en del justeringar i våra externa förvaltningsavtal under hösten/vintern. Det kan sammantaget innebära en ökning men också en viss minskning. Vi lär veta mer om detta kring årsskiftet. Avtalen i sig löper dock fortsatt väl.

Även i de egna fastigheterna pågår det diskussioner om en del smärre justeringar. Det handlar om ytjusteringar i samarbete med både tagande och givande hyresgäster. Även detta lär vara i mål, och möjligtvis träda i kraft kring årsskiftet. För oss som fastighetsägare är det sammantaget nära nog ett nollsummespel. Men på detta sätt kan vi hjälpa våra hyresgäster till mer långsiktiga lokaler och slipper själva vakanser. I dessa tider känns det som ett kundvänligt och affärsmässigt arbetssätt. Vi har bara en lokal ledig, ca 250 kvm kontor på Rattvägen 6 i Skövde.

När det gäller projekten har det varit ännu ett svalt år när det gäller genomförande vilket begränsar omsättningen. Dock är det desto hetare när det gäller tidiga lägen och planarbeten som pågår i ca 10 olika projekt i västsverige. Om det går som planerat är vi igång med åtminstone ett rätt stort projekt 2015 vilket kommer att öka omsättningen betydligt. Vilket av projekten som går igång är ännu lite oklart men visst ligger vårt fina projekt Herrgårdsbacken i Floda, Lerums kommun bra till. Ca 90 lgh i bästa läge vid vatten, service och goda kommunikationer.

Vi har nu kunnat summera ekonomin för de två första tertialen och kan se att vi står starka. Det är främst uthyrningen i Rävlanda som påverkar positivt men även övriga fastigheter, uppdrag och projekt som ger god avkastning. I samband med ekonomisk avstämning har vi också haft en personaldag med lite studiebesök på våra projekt, tittat på utbyggnadsplanerna i Göteborg och diskuterat fortsatta förbättringar i verksamheten. Beslut togs om att, likt övriga verksamheter i bolagsgruppen, formalisera en affärs- och verksamhetsplan för fortsatt tillväxt och lönsamhet. Den kommer att fastställas under första kvartalet 2015.

Våra bästa hösthälsningar!

Västra Frölunda 2014-10-27

Martin Larsson

Nyheter från Skeppsviken!

 

Soliga april har ersatts av en sval maj. Vi får hoppas att juni kan ge lite värme för examenfester och sommarlov.

Så har vi då igen, efter många turer, fått verksamhet i vår fastighet i Rävlanda, Härryda kommun. Det är Jokarjo AB som tagit huvudbyggnaden i bruk. Bakom Jokarjo står Bert Karlsson från Skara. Jokarjo driver motsvarande verksamhet på tre andra orter i södra Sverige. Vi önskar Bert och hans kollegor lycka till i detta nya uppdrag.

På Diloxfastigheten i Skövde har vi förlängt hyresavtalet med Birger Ledins AB som säljer hälsokostprodukter. Samtidigt kan vi konstatera att Crossfit CR3 i samma fastighet har utvecklats mycket väl efter bara ett års verksamhet. Det är roligt att se hur verksamheterna kan frodas i en moderniserad industrifastighet från 60-talet. Ett bra läge är uppenbarligen uppskattat av många olika verksamheter.

Vinterns markanvisningstävlingar kan nu summeras till två fina segrar av fyra möjliga. Det får sägas vara ett bra utfall. Jag har redan berättat om markanvisningen för ca 20 bostadsrätter på Kungsängen, Jönköpings kommun. I förra veckan kom så beskedet om att vi, trots stentuff konkurrens, får en markanvisning för ca 80 nya bostäder i Floda Centrum, Lerums kommun. Hälften skall vara hyresrätt, resten bostadsrätt. Marken består av en fin solig västerslänt, nära torgets service, pendeltåg och badsjö. Jag vet inte om man kan bo så mkt bättre i Storgöteborg.

I båda projekten skall detaljplanearbetet fullföljas innan säljarbetet kan ta vid. Vi räknar med att, via utvalda mäklare, kunna återkomma med prospekt under första halvåret 2015. Inom kort kommer det ut lite preliminär info på vår hemsida om dessa två riktigt attraktiva projekt.

Tillsammans med Fastighetsbyrån i Skövde har vi påbörjat försäljningen av vårt passivhusområde Övre Hasselbacken. Vi inleder med en mindre etapp om tre hus för att sedan kunna öka på takten. Ännu är inget avtal skrivet men det pågår en hel del samtal. Området ligger i den övre delen av värdesäkra Dälderna, Skövde kommun. Är du intresserad av att bo med vidunderlig vy i ett modernt energieffektivt hus gäller det att passa på.

Majhälsningar från Skeppsviken!

Göteborg 2014-05-14

Martin Larsson, VDNyheter från Skeppsviken, våren 2014!

Efter att ha summerat verksamheterna i bokslut för 2013 kan vi konstatera att Skeppsviken hanterat den svala marknaden ganska väl. Låg omsättning men fullt godtagbar lönsamhet. I brist på projekt att realisera har vi jobbat på med våra egna fastigheter och externa förvaltningsuppdrag på ett lyckosamt sätt. Nu hoppas vi på lite ljusare tider, både vad gäller konjunktur och sol.

nyheter-skeppsviken-2

I Skövde släpper vi inom kort en mindre etapp av vårt småhusområde Övre Hasselbacken. Tre hus i bästa utsiktsläge förmedlas av Fastighetsbyrån i Skövde. Det skall bli spännande att se hur dessa tas emot. Vi har fått en del påstötningar kring detta passivhusprojekt så vi räknar med stort intresse. Tänkt byggstart för den första etappen är hösten 2014. Parallellt inleds planeringen för våra radhus i Trädgårdsstaden etapp 2. Det består av ca 20 radhus i passivhustyp. Vi är också aktiva i en större central markanvisning för att få bygga ca 40 lgh BRF. Det är alltså en hel del på gång där men svårt att yttra sig om tiderna i detta tidiga skede.

I Jönköping har vi fått en markanvisning i den nya stadsdelen Kungsängen efter väl genomförd tävling. Anvisningen omfattar ett
flerfamiljshus om ca 20 lgh i BRF och vi räknar med att kunna starta säljet under sommaren 2015 efter att planarbetet är avklarat. Vi har parallellt fått löfte om ännu ett radhusområde uppe på Fagerslätt, i Huskvarna. Kanske kan detta komma loss i anslutning till Kungsängen.

Under vintern har vi varit aktiva i ett par ytterligare markanvisningstävlingar. Vi saknar fortfarande besked om hur de utfallit och
får återkomma med besked i dessa fall.

I Göteborg går planarbetet vidare med projektet om ca 40 lgh BRF på Gråberget, Majorna. Samrådsutställning beräknas ske i maj 2014. Projektet om ca 90 lgh i Västra Kärra går trögt, vi hoppas på att kunna återstarta detta planarbete under året i varje fall. Tomtförsäljningen i Floda löper på och nu har vi snart bara 10 tomter kvar till försäljning av de 25 vi ursprungligen ägt. Tomterna förmedlas av Fastighetsbyrån i Lerum.

Våra övriga projekt som är i planskede I Lidköping och Kungshamn tar sig så sakteliga framåt. Då dessa ligger i känsliga vattennära
lägen för det dock med sig många frågor att bearbeta vilket kräver tålamod. Men den som väntar på något gott...

Vi har i dagsläget bara ett fåtal lokaler kvar att erbjuda i vårt bestånd. En om ca 250 kvm i Skövde och två om 200 – 500 kvm i
Kungshamn. Till detta kommer vår vård/boendefastighet i Rävlanda där det pågår samtal om uthyrning sedan en tid tillbaka.

Som syns på vår hemsida har vi flyttat vårt lokalkontor i Göteborg till EA Rosengrens gata 29B sedan årsskiftet. Där huserar vi
tillsammans med våra byggare. På hemsidan syns även info om hur du numera kan felanmäla digitalt via ett formulär.

Nu ser vi fram emot sol och påskledighet!

Martin Larsson

VD Skeppsviken Fastighets AB

Fler artiklar...